Tillsyn:

Vid tillsyn kontrollerar vi din bostad mot invändig och utvändig åverkan. Vi spolar i toaletter och kranar för att eliminera risken för skadedjur och lukt från avlopp. Vi vädrar ur din bostad och tömmer brevlådan. Vi vattnar dina växter om du så önskar. Efter varje tillsyn får du en rapport via mail.


Hos oss får du alltid 10% trogen kundrabatt 

när du förlänger ditt tillsynsavtal.

Tillsynsavtal:
Antalet tillsynstillfällen i avtalet väljer du själv när du vill använda, inom 12 månader.

  • 5 gånger:    90 €
  • 10 gånger: 170 €
  • 15 gånger: 240 €
  • 20 gånger: 300 €

Tillsynsavtalet sätts på paus under tiden ni vistas i er bostad och fortsätter enligt överenskommelse när ni lämnat bostaden.

Har du andra önskemål än ovan tillsynsavtal så kan vi anpassa dem efter överenskommelse.